بولارد از انتظارات تورمی در بازارها می گوید

Bollard

سر فصل ها :

بولارد از فدرال رزرو :

بازار ها اکنون یک فدرال رزرو تهاجمی تر را در نظر گرفته اند.

فدرال رزرو نسبت به دهه ی1970 از اعتبار قابل توجه تری برخوردار است.

بازار ها انتظار دارند تورم در سه ماهه های آینده و اول سال 2024 به کنترل درآید.

بولارد انتظارات تورمی را اکنون نزدیک به سطح قبل از تورم 2021 را دانست.

تیم تحلیلی اندیکاتورهای متاتریدر
تیم تحلیلی اندیکاتورهای متاتریدر

پژوهشگر ابزارها و سیستم های معاملاتی به ویژه استراتژی های اندیکاتوری متاتریدر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.