محتوای رویدادهای مهم

اینجا مهمترین رویدادها میتونی ببینی که حتما در زمان ترید باید بهش توجه داشته باشی!

رویداد مهم اعلام شده Thursday - 2023 23 February

رویداد مهم اعلام شده اروپا در Thursday – 2023 23 February

رویداد مهم اعلام شده Thursday - 2023 23 February منطقه یورو EUR  شاخص نهایی بهای مصرف کننده(سالانه) مقادیر بیشتر از پیش بینی به نفع یورو می باشد. واقعی:8.6%/ پیش بینی:8.6%/ قبلی:8.5% شاخص نهایی خالص بهای مصرف کننده(سالانه) تغییر در قیمت ...
رویداد مهم اعلام شده آمریکا در Thursday - 2023 23 February

رویداد مهم اعلام شده ایالات متحده

رویداد مهم اعلام شده آمریکا در Thursday - 2023 23 February تولید ناخالص داخلی(فصلی) مقادیر بیشتر از پیش بینی به نفع دلار آمریکا می باشد. 🔴واقعی:2.7%/ پیش بینی:2.9%/ قبلی: 2.9%   شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی(فصلی) مقادیر بیشتر از پیش ...